INnotar

INnotar is een initiatief van Pieter de Vos, voormalig hoofd communicatie van de KNB en voormalig commercieel directeur van Netwerk Notarissen en sinds 2008 zelfstandig ondersteuner van notariskantoren op het gebied van E-marketing en E-omzetbevordering.

Inmiddels behoren meer dan 70 middelgrote en kleine notariskantoren tot de klantenkring van INnotar. Meer dan 30 jaar ervaring in de notariële wereld staat ook voor u klaar.

CV

Pieter de Vos werkte van 1991 tot 2000 als hoofd communicatie bij de KNB en van 2000 tot 2008 als commercieel directeur bij Netwerk Notarissen. Hij heeft ruime ervaring met het ondersteunen van kantoren bij het maken van – nieuwe of aanvullende – strategische keuzes, het vertalen hiervan in concrete marketing- en acquisitieactiviteiten en het aan- en bijsturen hiervan door het management van kantoren. Sinds 1 januari 2008 is hij zelfstandig adviseur en begeleider van notariskantoren bij dit soort processen. Daarnaast verzorgt hij voor meer dan 70 notariskantoren uiteenlopende E-marketingdiensten waarmee kantoren in beeld komen en blijven bij (potentiële) klanten en hun omzet kunnen bevorderen.

Pieter de Vos heeft een economisch-juridische achtergrond, gecombineerd met kennis en vaardigheden op het gebied van marketing en communicatie. Met meer dan 30 jaar ervaring op het snijvlak van ambt en markt, met de mogelijkheden en beperkingen van de notaris als onbezoldigd ambtenaar en ondernemer, helpt hij notariskantoren op hun specifieke lokale en regionale markt daarbij passende keuzes te maken en de acquisitie daarop uit te voeren. Geen dikke rapporten maar concrete en uitvoerbare activiteiten.