Zwanenvliet 12
2959 CD Streefkerk
T (0184) 68 54 40
F (0184) 68 54 42
M (06) 533 78 593
E info@innotar.nl
I www.innotar.nl
  Home Strategie Marketing Management Strategie
 

Waarom strategische herbezinning?

Strategie vraagt om het maken van keuzes. Notariskantoren die keuzes gemaakt hebben, blijken opvallend vaak minder afhankelijk te zijn van het werkaanbod van leverings- en hypotheekakten. Sommige kantoren hebben bewust de strategische keuze gemaakt voor het registergoed, waarbij een efficiënt georganiseerd werkproces de basis is voor lage tarieven en hoge volumes. En u? Wat doet u nu de economische situatie om hernieuwde keuzes vraagt?
 
INnotar helpt individuele kantoren bij het vinden van die strategische mogelijkheden die ook omzet en winst opleveren. Afgestemd op specifieke lokale en regionale omstandigheden. Met een aanpak waarbij naast het analyseren van onder meer sterkten van het kantoor en kansen in de markt vooral wordt bekeken of de betreffende deelmarkten voldoende omzet- en winstcapaciteit bevatten. En natuurlijk of de daarvoor te leveren diensten passen in de mogelijkheden van het kantoor.
Hiermee gaat uw kantoor zelf sturing geven aan de omzet en wordt minder afhankelijk van wat er – vanuit een passieve houding – aan opdrachten binnenkomt. Duidelijk wordt welke werkzaamheden met een hoge mate van productie-efficiency kunnen worden verzorgd, met gebruikmaking van standaardisering, automatisering en goedkoper personeel. Duidelijk wordt ook op welke speerpunten het kantoor zich actief gaat opstellen en een daarop gebaseerd marktprofiel krijgt.
In de aanpak wordt uitgegaan van drie belangrijke vragen:
  1. Wat vinden de juristen leuk om te doen
  2. Welke kennis is binnen het kantoor beschikbaar
  3. Welke realistische kansen biedt de lokale en regionale markt?
Van daaruit worden keuzes gemaakt en concrete, haalbare doelstellingen geformuleerd. Vervolgens wordt de marketing ingevuld, leidend tot concrete acquisitieplannen, waarmee het kantoor ook echt mee aan de slag kan gaan.