Zwanenvliet 12
2959 CD Streefkerk
T (0184) 68 54 40
F (0184) 68 54 42
M (06) 533 78 593
E info@innotar.nl
I www.innotar.nl
  Home Strategie Marketing Management Ondersteuning notariskantoren
 

Ondersteuning notariskantoren

In tijden van recessie doet de afhankelijkheid van registergoed veel notariskantoren pijn. De terugval in werkaanbod leidt tot capaciteitsoverschot. Benut de vrijvallende tijd positief en zet in op een structureel gelijkmatiger verdeling van de omzet in de drie rechtsgebieden. De ervaring met een flink aantal kantoren laat zien dat de markt veel onbenutte omzetmogelijkheden biedt. Behoefte aan een strategische herbezinning?
 
Wat zijn voor uw kantoor de gevolgen van marktwerking in het notariaat? En van de huidige crisis? Welke effecten heeft toenemende concurrentie op uw winstpositie? Welke antwoorden vindt u daarop? Benut u alle sterke punten van uw kantoor en alle kansen in de markt? Weet u waar u kunt verbeteren? Profiteer van mijn werkmodule, waarin we samen in een zestal bijeenkomsten nieuwe, bij uw lokale marktomstandigheden passende strategische keuzes maken, concrete acquisitieplannen maken en een effectief sturingsinstrument invoeren. Strategie, marketing en management op het snijvlak van ambt en markt
 
Bezinning op de ondernemingsstrategie is in de meeste branches een jaarlijks terugkerende activiteit. In het notariaat wordt dit na meer dan tien jaar marktwerking nog steeds slechts in beperkte mate gedaan. Wel neemt het aantal kantoren dat hiertoe overgaat, toe.
In tijden van recessie neemt de behoefte aan bezinning op de kantoorstrategie toe. Doen we nog wel de juiste dingen en vooral, op de juiste manier? Hoe houden we ook op langere termijn een gezond kantoor, dat minder afhankelijk is van de conjunctuur? Op dergelijke momenten is het belangrijk dat je, om de omzet op de verschillende deelmarkten concreet te kunnen beinvloeden, heldere strategische keuzes maakt. Niet alles doen, maar een aantal speerpunten kiezen waar je als management tijd in gaat steken. Daarnaast zorgen voor een efficiente organisatie die het gebruikelijke werk prima kan doen; hierin kan een kwaliteitssysteem met goede workflow procedures bijdragen. Vervolgens is het noodzakelijk een goede marketing / acquisitie te formuleren en uit te voeren en als management het proces ook continue te monitoren en, als daarin aanleiding wordt gevonden, bijsturen.
 
INnotar is ervaren in het organiseren en faciliteren van dergelijke trajecten. Opdrachten zijn uitgevoerd voor uiteenlopende notariskantoren, zowel eenpitters als maatschappen met drie en vier notarissen en meer vestigingen, zowel in de periferie als in enkele van de grotere provinciesteden. Bel voor een vrijblijvend orienterend gesprek met Pieter de Vos: (0184) 68 54 40 of (06) 533 78 593.