Zwanenvliet 12
2959 CD Streefkerk
T (0184) 68 54 40
F (0184) 68 54 42
M (06) 533 78 593
E info@innotar.nl
I www.innotar.nl
  Home Strategie Marketing Management
 

Strategische keuzes maken en vermarkten

INnotar / Pieter de Vos werkt voor notariskantoren die strategische keuzes willen vernieuwen. Voor notariskantoren die willen inspelen op de ontwikkelingen in de economie, die de mogelijkheden van de ondernemingsmarkt en de personen- en familiemarkt beter willen benutten. Voor kantoren die hun kantoor of hun productie efficiënter willen organiseren. Voor kantoren die op zoek willen naar hun kansen en die ook willen benutten. En voor kantoren, die dit soort processen voortdurend willen monitoren en kunnen bijsturen.
Die kantoren schakelen INnotar in. Ruim achttien jaar ervaring met de organisatie van notariskantoren, met zowel de ambtelijke als de ondernemerskant van de notaris, en met de markt waarop de notaris zijn of haar producten afzetten. Pieter de Vos heeft ervaring als hoofd communicatie van de KNB (1991-2000), commercieel directeur van Netwerk Notarissen (2000-2008) en zelfstandig adviseur en ontwikkelaar van E-marketingconcepten (2008 - heden). Dat vormt de basis om samen met u de kansen voor uw kantoor in kaart te brengen en zodanig te ontwikkelen dat u daar ook omzet op binnenhaalt.
 


Marketing en acquisitie

Met het maken van strategische keuzes alleen bent u er niet. Met keuzes wordt geen resultaat geboekt. Met dikke marketingconcepten en –plannen ook niet. Marketing gaat niet over ingewikkelde dingen, het gaat over klanten. De richting van de bij de strategie passende marketing moet goed zijn vastgelegd: Hoe wilt u de beoogde omzet in de gekozen segmenten gaan realiseren? Uiteindelijk komt het aan op concrete acquisitie: welke klanten kunnen u die omzet leveren? Waar baseren zij hun keuze op; is uw dienst, uw product, uw productomschrijving daarop afgestemd? Met andere woorden, hoe gaat u concreet resultaat boeken?


Management

U hebt uw strategische keuzes gemaakt en uitgewerkt in marketing en acquisitie. Aan de slag! Maar houdt u zich ook bezig met de vraag of het allemaal goed uitpakt, zoals u tevoren bedacht hebt? Of kijkt u aan het eind van het jaar of het iets heeft opgeleverd? Advies: zorg dat u de vinger aan de pols houdt en beoordeel en bespreek de resultaten maandelijks of zeswekelijks op managementniveau. Waar loopt het goed, waar kan het beter? Welke maatregelen moet u treffen om de activiteiten bij te sturen als het beoogde doel niet bereikt dreigt te worden? En slaagt u er in als management het proces ook continue te monitoren en – als daarin aanleiding wordt gevonden – bij te sturen. Hoe?


Waarom strategische herbezinning?

Strategie vraagt om het maken van keuzes. Notariskantoren die keuzes gemaakt hebben, blijken opvallend vaak minder afhankelijk te zijn van het werkaanbod van leverings- en hypotheekakten. Sommige kantoren hebben bewust de strategische keuze gemaakt voor het registergoed, waarbij een efficiënt georganiseerd werkproces de basis is voor lage tarieven en hoge volumes. En u? Wat doet u, nu de economische situatie om hernieuwde keuzes vraagt?